NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Thực hiện Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU, Ngày 28/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2023 như sau Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU, Ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban tuyên giáo huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2023 một số nội dung trọng tâm như sau Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 12/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021, Ban Tuyên giáo huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau: Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU, ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáoTỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt Chỉ thị số 18-CT/TW) “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ” Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU, ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2022 với một số nội dung trọng tâm như sau Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, Ngày 29/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban tuyên giáo huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2022 với những nội dung trọng tâm như sau: Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, Ngày 05/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban tuyên giáo huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2022 với những nội dung trọng tâm như sau Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU, ngày 06/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH-TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn Xem thêm
Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU, Ngày 04/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các nội dung có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2022 với những nội dung như sau: Xem thêm
Trang 1/8Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002277823
  • Đang online: 81
  • Trong tuần: 17.290
  • Trong tháng: 90.343
  • Trong năm: 260.736