NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quy định số 693-QĐ/VPTW về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng. Xem thêm
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/VPTW về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng. Xem thêm
Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 64-HD/VPTW về quản lý tài liệu của các cơ quan, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khi giải thể, chia, tách, sáp nhập. Xem thêm
Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 62-HD/VPTW về lập hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp. Xem thêm
Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quy định số 4148-QĐ/VPTW về viết hoa, phiên âm trong các văn bản do Văn phòng Trung ương Đảng soạn thảo. Xem thêm
Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quy định số 3869-QĐ/VPTW về công khai dự toán ngân sách nhà nước và tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản, các quỹ tại các cơ quan, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem thêm
Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 40-HD/VPTW về số hóa tài liệu tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Xem thêm
Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Xem thêm
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem thêm
Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Ban Bí thư ban hành Quy định số 66-QĐ/TW về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Xem thêm
Trang 1/2Đầu tiên   Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004016689
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 13.443
  •  Trong tháng: 104.014
  •  Trong năm: 620.602