NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG KHÓA IX (2010-2015) In trang
09/08/2019 12:00 SA

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy

2. Đồng chí Trần Công Chánh

3. Đồng chí Đa Cát Vinh

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

5. Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên

6. Đồng chí Trần Xuân Sáng

7. Đồng chí Cil Drang

8. Đồng chí Nguyễn Sông Thao

9. Đồng chí Đỗ Văn Tường

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Chung

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ

12. Đồng chí Vũ Thị Hanh

13. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng

14. Đồng chí Dương Văn Nhuận

15. Đồng chí Hồ Đăng Thông

16. Đồng chí Kơ Să K'Nga

17. Đồng chí Trần Thị Ngọc Hằng

18. Đồng chí Nguyễn Thụy Thu Thủy

19. Đồng chí Nguyễn Mai Hùng

20. Đồng chí Nguyễn Đình Tiến

21. Đồng chí Trương Công Hoạch

22. Đồng chí Vũ Hữu Tiến

23. Đồng chí Hoàng Quý Tỵ

24. Đồng chí Nguyễn Văn Lân

25. Đồng chí Đoàn Quang Giao

26.Đồng chí Nguyễn Văn Hòa

27. Đồng chí Phạm Thị Thành

28. Đồng chí Đoàn Quang Quốc

29. Đồng chí Sử Thanh Hoài

30. Đồng chí Đinh Quang Trung

31. Đồng chí Lơ Mu Ha Djô

32. Đồng chí Vũ Thế Hòa

33. Đồng chí Đỗ Khắc Lợi

34. Đồng chí Bùi Quốc Huân

35. Đồng chí Trần Thanh Trúc

36. Đồng chí Trịnh Ngũ Hùng

37. Đồng chí Phạm Triều

38. Đồng chí Bon Niêng Ha Đăng

39. Đồng chí Hồ Xuân Quý.

II. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy

2. Đồng chí Trần Công Chánh

3. Đồng chí Đa Cát Vinh

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thi

5. Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên

6. Đồng chí Trần Xuân Sáng

7. Đồng chí Nguyễn Duy Hải

8. Đồng chí Nguyễn Sông Thao

9. Đồng chí Đỗ Văn Tường

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Chung

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ

12. Đồng chí Vũ Thị Hanh.

III. DANH SÁCH BÍ THƯ, CÁC PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Đỗ Quý Uy - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2. Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

3. Đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư

4. Đồng chí Đa Cát Vinh - Phó Bí thư.

-----o0o-----

Lượt xem: 644
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425614
  •  Đang online: 73
  •  Trong tuần: 40.518
  •  Trong tháng: 93.822
  •  Trong năm: 1.029.527