NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc In trang
02/04/2024 07:36 SA

(LĐ online) - Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá hoạt động công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tham dự và chủ trì phía điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban Xây dựng Đảng, lãnh đạo cấp uỷ, Ban Tổ chức các Huyện uỷ, Thành uỷ và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo báo cáo quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tham mưu thực hiện Chương trình công tác năm 2024 và chuẩn bị nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương khóa XIII. Tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tổ chức 2 cuộc họp Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về các nội dung liên quan; triển khai rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị và tham mưu nội dung phục vụ phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Tổng hợp báo cáo của 67/67 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và gửi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức các hội nghị, khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng; chủ động ban hành Kế hoạch, Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên các tổ biên tập, tổ giúp việc của tiểu ban.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, tính đến ngày 29/3/2024, có 56/67 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 18/56 cơ quan, đơn vị Trung ương đã gửi báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2025 và 65/67 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 22/56 cơ quan, đơn vị Trung ương đã gửi báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ; thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Hoàn thiện đề án “Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng”, gửi hồ sơ về Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp thu ý kiến các địa phương, đơn vị, hoàn thiện dự thảo Báo cáo thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Nhìn chung, quý I/2024, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận số 09- KL/BTCTW ngày 11/01/2024 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước phục vụ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và có một số cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.Kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng…

Các đại biểu tham dự cũng được nghe quán triệt một số văn bản mới như: Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương”; Quy định số 138 ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

NGUYỆT THU

Lượt xem: 38
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004016481
  •  Đang online: 100
  •  Trong tuần: 13.235
  •  Trong tháng: 103.806
  •  Trong năm: 620.394