NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Lạc Dương tập trung thực hiện Nghị quyết 19 In trang
07/12/2022 09:03 SA

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn toàn tỉnh, huyện Lạc Dương cũng xác định những nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện đúng tinh thần nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Lạc Dương tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Văn Báu
Lạc Dương tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Văn Báu

HIỆU QUẢ TỪ NGHỊ QUYẾT 06

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là nền tảng bảo đảm cho sự phát triển của địa phương. Bởi vậy từ năm 2017, Huyện ủy Lạc Dương đã ban hành và thực hiện Nghị quyết số 06 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2017 - 2020. Ông Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương, cho biết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nên hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của huyện đã có bước phát triển tốt trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, nhận thức các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương được nâng lên, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng được cải thiện; một số công trình trọng điểm của huyện đã, đang triển khai cùng với việc tiếp tục triển khai một số công trình mới, từng bước làm thay đổi căn bản kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng mạnh các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước thường xuyên được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, đảm bảo tính định hướng lâu dài và đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện đã được chú trọng, triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên, do huyện Lạc Dương có địa hình trải dài và bị chia cắt rõ rệt khiến cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gặp rất nhiều khó khăn do chi phí đầu tư cao. Công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai còn bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu phát triển, chưa tạo ra dư địa, động lực cho sự phát triển.

Bởi vậy, việc chủ động trong khai thác các nguồn lực phục vụ cho đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo môi trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và tranh thủ, huy động các nguồn lực bên ngoài để đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế… là những vấn đề đặt ra cho địa phương.

Khi Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn toàn tỉnh được ban hành, huyện Lạc Dương cũng xác định những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

TẬP TRUNG CHO NGHỊ QUYẾT 19

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều khẳng định, trên cơ sở Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy, huyện Lạc Dương xác định mục tiêu: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phát triển hệ thống đô thị thị trấn Lạc Dương và các đô thị hình thành trong giai đoạn tới theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, đồng bộ, thống nhất, kết nối tốt với các trung tâm kinh tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu đến năm 2030, thị trấn Lạc Dương được công nhận đô thị loại IV. Đầu tư kết cấu hạ tầng đối với những lĩnh vực then chốt, có khả năng tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại, huyện Lạc Dương đang tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó việc đầu tư hạ tầng giao thông được thực hiện nhằm tháo gỡ nút thắt chính cho sự phát triển. Huyện Lạc Dương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới các tuyến đường giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát triển giao thông, vận tải đảm bảo kết nối giao thông liên vùng, liên xã; giữa huyện Lạc Dương với các vùng phụ cận. Đầu tư xây dựng, phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; chú trọng phát triển hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông vào các khu sản xuất tập trung. Đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Lạc Dương đảm bảm tuân thủ quy hoạch được duyệt và các tiêu chuẩn về giao thông đô thị loại V, định hướng phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Đạ Sar theo hướng đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và tiệm cận tiêu chí đô thị loại V.

Bên cạnh đó, vấn đề hạ tầng thuộc các lĩnh vực năng lượng điện; thương mại, du lịch, dịch vụ; nông nghiệp, nông thôn; thủy lợi; giáo dục - đào tạo; văn hóa - thể thao; khoa học - công nghệ; y tế; thông tin - truyền thông; đô thị; cụm công nghiệp… cũng được đầu tư phù hợp.

Để đảm bảo thực hiện được các các mục tiêu trên, huyện Lạc Dương đã có những giải pháp cụ thể trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Trong đó, địa phương tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ cấp trên trong việc bố trí vốn cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách của huyện. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; chủ động thu hút các nhà đầu tư có năng lực và tiềm lực để triển khai các dự án lớn. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí trong quá trình đầu tư

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai; tập trung rà soát thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, định canh; triển khai xây dựng công trình, dự án đảm bảo theo tiến độ đầu tư được phê duyệt. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức triển khai đạt hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện nhằm khai thác, sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, hiệu quả. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực ủng hộ chủ trương của Nhà nước trong thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; tham gia hiến đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

NGỌC NGÀ

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 398
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004016796
  •  Đang online: 72
  •  Trong tuần: 13.550
  •  Trong tháng: 104.121
  •  Trong năm: 620.709