NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hơn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước và nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, bóc lột, nay cuộc sống của người dân đã ấm no, hạnh phúc và như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Xem thêm
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xem thêm
Nhằm phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Lát đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Qua đó, Đảng ủy xã Lát đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương. Xem thêm
Bằng những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trọng trách và tâm huyết người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư đã lý giải một cách rất khoa học, nêu ra những kết quả nổi bật và những vấn đề căn bản trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xem thêm
Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng; Huyện ủy Lạc Dương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Xem thêm
Vừa qua, Đảng ủy Công an huyện Lạc Dương tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 trong Đảng bộ Công an huyện. Xem thêm
Trong giờ phút thiêng liêng được kết nạp vào Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều thề trước cờ Đảng và hình ảnh lãnh tụ, suốt đời đấu tranh phấn đấu theo lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành và nghiêm chỉnh thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng, giữ gìn kỷ luật Đảng và phẩm chất, đạo đức của người cách mạng. Đó là lời thề danh dự định hướng rèn luyện, hành động của mỗi đảng viên, cán bộ. Xem thêm
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, soi đường cho mọi công việc nói chung, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để Đảng càng văn minh, nhân văn, cần tiếp tục nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của văn hóa, đạo đức trong đời sống xã hội, trong xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Xem thêm
Trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Bởi nếu không có “sức đề kháng” tốt thì họ có thể sẽ dễ bị “nhiễm” những thông tin xấu độc, rồi từ đó có thể góp phần “lây nhiễm” cho nhiều người khác. Trái lại, nếu “sức đề kháng” tốt thì bản thân đã “miễn nhiễm” rồi Xem thêm
Loạt bài “Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên” của nhóm tác giả: Phương Quyên - Lê Mậu Lâm - Hạnh Nguyên - Tiểu Phương - Văn Toán đăng trên Báo Nhân Dân đã đoạt giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Xem thêm
Trang 8/17Đầu tiên   Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003996258
  •  Đang online: 95
  •  Trong tuần: 45.174
  •  Trong tháng: 83.583
  •  Trong năm: 600.171