NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng In trang
08/03/2024 07:48 SA

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, cũng như của ngành Kiểm tra Đảng nói riêng, đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đoàn Thường trực Tỉnh ủy dành thời gian làm việc với UBKT Tỉnh ủy ngay từ những ngày đầu năm mới 2024
Đoàn Thường trực Tỉnh ủy dành thời gian làm việc với UBKT Tỉnh ủy ngay từ những ngày đầu năm mới 2024

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại Lâm Đồng, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ quy định, hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tham mưu xây dựng chương trình và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đươc biết, trong năm 2023, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 10 đảng viên, giám sát đối với 6 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận quan tâm. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, khiển trách 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cảnh cáo 1 Tỉnh ủy viên, khai trừ 5 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý…

UBKT đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành các văn bản, quy định để lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng đề án luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh. Thực hiện thẩm định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đối với 197 trường hợp và thẩm định khen thưởng bậc cao đối với 100 cá nhân và 27 tập thể đảm bảo theo quy định.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, UBKT Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, đã kiểm tra 5 tổ chức và 4 đảng viên; giám sát 2 tổ chức và 5 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực với chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nhiều lĩnh vực mặc dù đã được cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm, chủ yếu liên quan các lĩnh vực nóng như quản lý đất công, tài sản công, tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Năm 2023, UBKT đã kiểm tra 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất công và tài sản gắn liền với đất, giao đất ở tái định cư, giao đất không thông qua đấu giá tại các dự án, những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra, xem xét đã kỷ luật 6 đảng viên theo thẩm quyền, trong đó 2 đảng viên bị khiển trách, 3 đảng viên bị cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Đảng 1 đồng chí đảng viên. Mọi quy trình kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Dành thời gian quan tâm, làm việc với UBKT Tỉnh ủy ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH Trần Đình Văn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức UBKT đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là sau cuộc kiểm tra giám sát của Đoàn UBKT Trung ương, cần nghiên cứu vận dụng cách làm hay của Trung ương. Đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc trong nội bộ UBKT Tỉnh ủy, rút kinh nghiệm và có giải pháp cụ thể thực hiện tốt hơn thời gian tới, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương trong kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra giám sát thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, kê khai tài sản, quản lý tài sản công…; giám sát phải mở rộng, kiểm tra đối tượng có dấu hiệu vi phạm, những yếu tố có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra sớm để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực đề nghị UBKT tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng đảng viên có trách nhiệm, không tham nhũng, không quan liêu, thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận, nghị quyết, văn bản của Trung ương, bám sát hướng dẫn của UBKT Trung ương và các văn bản chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát; đề nghị tập trung thưc hiện có hiệu quả nhiệm vụ 2024, xác định khâu đột phá, bổ sung quy trình kiểm tra giám sát, điều chỉnh cho phù hợp, chủ động nắm tình hình, tham mưu về những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, cần công tâm, minh bạch, trung thực, chặt chẽ, khách quan trong kiểm tra. Đổi mới, rút ngắn thời gian kiểm tra, thu thập, nghiên cứu quy trình, văn bản pháp luật mới để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên, nắm bắt kịp thời thông tin từ nhiều phía để ngăn chặn, phát hiện từ sớm, từ xa những vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt lưu ý phối hợp giữa các cơ quan Kiểm tra của Đảng với các cơ quan thanh tra, các cơ quan thực hiện truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội… phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lưu ý đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng phải bản lĩnh, công tâm, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, nắm chắc quy trình, quy định của ngành Kiểm tra. Không ngừng rèn luyện, nỗ lực để từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó và của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

(Theo NGUYỆT THU/baolamdong.vn)

Lượt xem: 92
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004016485
  •  Đang online: 96
  •  Trong tuần: 13.239
  •  Trong tháng: 103.810
  •  Trong năm: 620.398