NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
"Ba quyết tâm", "năm sẵn sàng" bảo vệ thành công công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng In trang
04/06/2024 09:18 SA

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc…”. Vì thế, công tác nhân sự đại hội Đảng là công tác đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Đây cũng là công tác nhạy cảm, phức tạp, đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức “nội sinh”, “ngoại sinh”, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện Lạc Dương trân trọng gửi tới bạn đọc loạt bài viết hai kỳ “ “Ba quyết tâm”, “năm sẵn sàng” bảo vệ công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng” của Trung tá Vũ Thị Hồng Minh, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng:

Bài 2: Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Để bảo vệ công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, cần có sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm, sẵn sàng đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Giám sát, phản ứng sự cố an toàn thông tin 24/7 của Viettel Security. Ảnh: TL.
Giám sát, phản ứng sự cố an toàn thông tin 24/7 của Viettel Security. Ảnh: TL.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã quán triệt: “Công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết” [1].

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của công tác nhân sự đại hội của 13 nhiệm kỳ qua; đồng thời nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, nhất là âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, thực hiện “Ba quyết tâm”, “Năm sẵn sàng” để có sự chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, chu đáo, cẩn trọng, tránh sai sót, bảo vệ tốt công tác nhân sự đại hội; đồng thời, chủ động tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

“Ba quyết tâm”

Thứ nhất, quyết tâm giữ vững nguyên tắc, quy trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Việc giữ vững nguyên tắc, quy trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn nhân sự, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sự khách quan, công tâm, minh bạch trong các bước chuẩn bị nhân sự được ví như giữ vững “sợi dây cương”, giúp giảm thiểu tối đa sai sót, bỏ sót người có đức, có tài, tuyệt đối không lựa chọn cán bộ thiếu phẩm chất, thiếu năng lực, thiếu uy tín, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực tiễn cho thấy, những cấp ủy, tổ chức đảng “có vấn đề” về công tác nhân sự đa số đều vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, “dân chủ hình thức”, cục bộ, bè phái, thiên vị trong đánh giá, nhận xét, lựa chọn, giới thiệu, quy hoạch, thẩm định nhân sự. Chính vì vậy, kiên quyết giữ vững nguyên tắc, quy trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn nhân sự đại hội cần phải được coi trọng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”, từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần đẩy lùi các vấn đề tiêu cực làm tổn hại thanh danh của Đảng, từ đó xây dựng được một đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ uy tín, năng lực, phẩm chất lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ hai, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong công tác nhân sự. Cách đây 55 năm, trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên gốc rễ của nhiều thói hư, tật xấu, như: “Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”[2]. Đối với công tác nhân sự, chủ nghĩa cá nhân không những làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khiến họ phạm nhiều sai lầm mà còn là căn nguyên dẫn đến tình trạng cục bộ địa phương, bè phái, vây cánh, lợi ích nhóm, “làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”[3]. Như vậy, hơn bao giờ hết, chỉ khi quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì mới có thể đáp ứng yêu cầu: Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự đại hội “nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, trước hết”[4].

Thứ ba, quyết tâm “bẻ gãy”, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, nhất là tài nguyên trên các vùng biển giàu tiềm năng là những thách thức lớn đe dọa sự phát triển ở một số khu vực, quốc gia. Sự điều chỉnh chiến lược, chính sách đầu tư của các nước lớn sẽ tác động không nhỏ đến việc thu hút đầu tư của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chống phá đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt,chúng sẽ tập trung chống phá công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng như xuyên tạc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp; xuyên tạc quan điểm, phương hướng và tình hình thực hiện chủ trương về công tác nhân sự. Tập trung tung tin sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạc phẩm chất, đạo đức, năng lực của các nhân sự bầu vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 giúp đồng bào bản Plei Heg, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, chuyển nhà. Ảnh: TL.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 giúp đồng bào bản Plei Heg, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, chuyển nhà. Ảnh: TL.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, chúng lợi dụng các sơ hở trong phát ngôn, báo chí, truyền thông của cá nhân, tổ chức trong nước… hòng phủ nhận, xuyên tạc, phát tán, thẩm thấu các tư tưởng, quan điểm sai trái, gây bất an, phân tâm về tư tưởng, gieo rắc sự hoài nghi, giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng thêm sự bất mãn và tinh thần chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta. Sử dụng các hình thức, thể loại văn học, bài chính luận, nghị luận, bình luận, phóng sự kết hợp với các loại công bố, tuyên bố, tuyên ngôn, thư ngỏ, thư kiến nghị, thơ văn, cắt xén hình ảnh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), video clip, nhạc chế; sử dụng các blog, website, dịch vụ điện tử (e-mail), các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, các dịch vụ chat, nhắn tin, hội thoại, truyền thoại (VoIP), Twitter, Youtube, MySpace... để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, phản động. Chúng mở các chuyên trang, chuyên mục của tổ chức, cá nhân lập diễn đàn (forum) lôi kéo, tập hợp lực lượng; lấy các báo, đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài làm phương tiện tiến công nhằm tạo ra các các luồng tư tưởng tiêu cực trên không gian mạng và trong xã hội, kích động các hành động biểu tình, gây rối, chống đối Đảng, Nhà nước, “bất tuân dân sự”, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối tượng chúng hướng đến là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên) nhằm tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta. Các hoạt động thông tin và luận điệu xuyên tạc được tiến hành ở mọi thời điểm, nhưng cường độ cao và quyết liệt nhất vẫn là vào các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng - an ninh hoặc khi tình hình an ninh, chính trị - xã hội, tình hình biên giới, biển, đảo có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm.

“Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng”. Những bài học trong lịch sử quân sự Việt Nam, nhiều bài học đã trở thành “nghệ thuật quân sự”, trong thời điểm hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, trên dưới cả nước đồng lòng, quyết tâm thì nhất định “kẻ thù nào cũng đánh thắng” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Ba nội dung quyết tâm chúng ta xác định có mối quan hệ gắn bó, tương hỗ, bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau. Ở hai nội dung trên, nếu chúng ta quyết tâm làm tốt sẽ giúp cho công tác nhân sự của Đảng trong sạch, lành mạnh. Và khi chúng ta có sức mạnh nội tại sẽ tự tin, không quản ngại đương đầu với bất cứ khó khăn, thử thách nào mà kẻ thù gây ra. Chính vì vậy, trước kẻ thù nguy hiểm, luôn rình rập, chống phá bằng những chiêu bài tinh vi, âm mưu thâm độc, thủ đoạn đê hèn, chúng ta càng phải quyết tâm không được lơ là, mất cảnh giác, luôn nắm và dự báo chính xác tình hình để chủ động đi trước, đón đầu, có chiến lược, chiến thuật bóc gỡ, “bẻ gãy”, ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng cả ở không gian “thực”, lẫn trên không gian “ảo”.

Nếu “Ba quyết tâm” là sự tập trung cao độ, kiên quyết, thống nhất về ý chí trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng để bảo vệ tốt công tác nhân sự đại hội thì “Năm sẵn sàng” được xem là sự chủ động, thống nhất trong hành động, từ đó giành thắng lợi trước mắt cũng như lâu dài về công tác nhân sự.

“Năm sẵn sàng”

Sẵn sàng trang bị vũ khí sắc bén về bản lĩnh chính trị, lý luận, thực tiễn. Cần nhận thức một cách sâu sắc rằng, mặt trận “không tiếng súng” vô cùng cam go, quyết liệt, để song hành thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, vừa kiên quyết, thẳng thắn nhìn nhận để giải quyết thấu đáo, triệt để tiêu cực, hạn chế, khuyết điểm của nội tại; vừa đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thì yêu cầu tiên quyết là cần trang bị vũ khí sắc bén cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Vũ khí đó chính là bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, là nền tảng tư tưởng Đảng, là những thành quả nghiên cứu lý luận của Đảng, là trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác nhân sự, là nhận thức, am hiểu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng cũng như tình hình thế giới, khu vực cùng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chúng ta không thể giữ vững, thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn nhân sự đại hội của Đảng nếu không thật sự hiểu sâu, nắm vững về nó. Chúng ta không thể đấu tranh, phản bác, đập tan những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nếu không có lý luận sắc bén và đứng ngoài thực tiễn. Quần chúng nhân dân không thể tự “miễn dịch” trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, khó phân biệt được thật - giả, đúng - sai nếu không được cung cấp thông tin nhận diện đầy đủ, không được trang bị hiểu biết cần thiết về lập trường, quan điểm của ta - địch. Chúng ta cần chuẩn bị từ sớm, từ xa, trang bị, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân sử dụng vũ khí sắc bén đó một cách thuần thục, hiệu quả bằng nhiều hình thức, phương pháp như cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là về công tác nhân sự. Tổ chức học tập chuyên đề kết hợp với tự học, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Thực hiện luân chuyển cán bộ để thâm nhập thực tế, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng phải đồng hành, sát sao, gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những diễn biến tâm lý của họ để đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời… Những vũ khí sắc bén này sẽ giúp Đảng ta nâng cao chất lượng nhân sự, luôn chủ động chiến đấu và chiến thắng trên mặt trận “không tiếng súng” đó.

Sẵn sàng, chủ động xây dựng và tổ chức lực lượng, trước hết là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “bảy dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung) tạo nguồn nhân sự chất lượng cao cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; xây dựng lực lượng có sự kế cận, kế tiếp, sẵn sàng bổ sung, củng cố, kiện toàn, không để xảy ra tình trạng hẫng hụt lực lượng, tập trung vào các đồng chí đáp ứng yêu cầu “5T” (tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, tinh thông, tỉnh táo). Cùng với đó, cần huy động sự vào cuộc của các nhà báo, nhà hoạt động xã hội, nhà nghiên cứu, chuyên gia có kiến thức uyên thâm, khả năng đấu tranh sắc bén để nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ công tác nhân sự của Đảng.

Sẵn sàng phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, trong đó, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tính tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; sức mạnh của “thế trận lòng dân”; vai trò của công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả, “sức chiến đấu” trong đấu tranh trên không gian mạng; xây dựng các kênh thông tin đáng tin cậy, dựa vào “tai, mắt” nhân dân, “biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”[5]. Một mặt, nắm bắt tình hình, dư luận, tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ xã hội của nhân sự cán bộ để có sự uốn nắn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; mặt khác, nắm bắt và dự đoán tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó sẵn sàng phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ.

Sẵn sàng phương án tác chiến trên mọi địa bàn, cả ở không gian “thực” và không gian “ảo”. Theo đó, cần kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gián điệp, mua bán tin tức làm lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước, đơn thư nặc danh, mạo danh, tố cáo sai sự thật, gây rối tại cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của tổ chức, cá nhân. Chủ động, nhạy bén trong dự báo, nắm bắt quy luật của đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng, từ đó đón trước nội dung, thời điểm, cách thức, “địa bàn” mà các thế lực thù địch tập trung công kích, chống phá để chuẩn bị nội dung, phương án, cách thức và tổ chức đấu tranh linh hoạt trên nhiều hướng, trực diện và gián tiếp bằng các bài viết, bình luận phản bác, báo xấu các thông tin xuyên tạc, xấu độc… Để đạt hiệu quả tốt, cần tổ chức diễn tập các phương án, xử lý nhiều tình huống giả định sát thực tế.

Sẵn sàng rút kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót, sai lầm trong công tác nhân sự đại hội. Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng công tác nhân sự đại hội dù được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, đúng quy định, quy trình song vẫn còn tồn tại thiếu sót. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tình trạng “nhìn gà hóa cuốc”, “thấy đỏ tưởng chín”. Điều này dẫn đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến nay, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng và một số cán bộ đã bị xử lý hình sự [6]; lần đầu tiên trong lịch sử, một số ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ quốc gia tự nguyện viết đơn xin từ chức vì những sai phạm, khuyết điểm của cá nhân. Dù đau đớn nhưng Đảng ta vẫn phải “tự cách mạng”, quyết liệt thanh lọc đội ngũ, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các cán bộ, đảng viên vi phạm trên tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, cho dù bất kể đó là ai. Chỉ có như vậy, Đảng ta mới giữ vững bản chất tiên tiến, cách mạng của một đảng mác-xít chân chính, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới.

-------------------------------------------

[1], [4]: Nguyễn Phú Trọng: Bài phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, ngày 13-3-2024.

[2], [3], [5]: Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 547; tập 13, tr.419.

[6]: Thông báo kết quả Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 1-2-2024.

Lượt xem: 33
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004427487
  •  Đang online: 60
  •  Trong tuần: 42.391
  •  Trong tháng: 95.695
  •  Trong năm: 1.031.400