NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
157/KH/HU
07/06/2024
Ya Tiong
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
155/KH/HU 28/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
152/KH/HU 09/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 72-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024”
149/KH/HU 09/04/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”
150/KH/HU 09/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU, ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”
151/KH/HU 09/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”
145/KH/HU 28/03/2024 Kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"
146/KH/HU 28/03/2024 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023
144/KH/HU 05/03/2024 Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
138/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024" trên địa bàn huyện Lạc Dương
139/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004427577
  •  Đang online: 71
  •  Trong tuần: 42.481
  •  Trong tháng: 95.785
  •  Trong năm: 1.031.490