NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
120/KH/HU
14/09/2023
Sử Thanh Hoài
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới"
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
121/KH/HU 14/09/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045
122/KH/HU 14/09/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị "về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"
119/KH/HU 08/08/2023 Kế hoạch tập huấn sử dụng chữ ký số trên phần mềm IDOC cho các cơ quan khối Đảng - Đoàn thể và các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy
115/KH/HU 14/07/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy
116/KH/HU 14/07/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy
113/KH/HU 29/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
111/KH/HU 18/05/2023 Kế hoạch thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị
112/KH/HU 18/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 08/5/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
109/KH/HU 27/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Lạc Dương năm 2023
104/KH/HU 16/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425623
  •  Đang online: 74
  •  Trong tuần: 40.527
  •  Trong tháng: 93.831
  •  Trong năm: 1.029.536