NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
143/KH/HU
26/02/2024
Ya Tiong
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư "về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
138/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024" trên địa bàn huyện Lạc Dương
139/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
140/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị "về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán"
141/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị "về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới"
142/KH/HU 26/02/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 72-CTr/TU ngày 29/12/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024"
134/KH/HU 29/01/2024 Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh, công nhân trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước đến năm 2025
136/KH/HU 29/01/2024 Kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2024
132/KH/HU 25/01/2024 Kế hoạch tổ chức tọa đàm với chủ đề "Lạc Dương - 45 năm hình thành và phát triển"nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện Lạc Dương (14/3/1979 - 14/3/2024)
131/KH/HU 15/01/2024 Kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
130/KH/HU 29/12/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004279949
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 24.843
  •  Trong tháng: 158.721
  •  Trong năm: 883.862