NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Quán triệt một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng In trang
28/03/2023 02:31 CH

(LĐ online) - Sáng ngày 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng được tổ chức nhằm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Quý II/2023 và quán triệt một số văn bản mới về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại 15 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị đã đánh giá khái quát:  Trong quý I/2023 toàn ngành đã tham mưu, đôn đốc triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên, sâu sát và trách nhiệm. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới. Các phòng ban, đơn vị đã bám sát kế hoạch, tiến độ, yêu cầu công việc đề ra, nên các nhiệm vụ lớn trong năm đã triển khai đạt yêu cầu như: lấy phiếu tín nhiệm, sơ kết giữa nhiệm kỳ và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi. Một số cấp ủy đã xác định điểm nhấn và vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo như đã lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, công tác cải cách thủ hành chính, số hóa hồ sơ được áp dụng và chuyển biến.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự đã được quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức đảng, đảng viên như: Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.  Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 06/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi 2023.

Ngoài ra, hội nghị còn quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội….

Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở loại hình tổ chức đảng ở xã, phường, thị trấn và tổ dân phố. Công tác quản lý đảng viên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Công tác cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, và một số tồn tại, khó khăn như: việc giải thể chi bộ UBND phường, xã gặp khó khăn kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, kiến nghị Trung ương có giải pháp tháo gỡ. Khó khăn trong tìm nguồn cán bộ cơ sở, bồi đưỡng phát triển đảng trong lực lượng dân quân. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên ngày càng gặp khó khăn, công tác quy hoạch cán bộ còn chậm so với kế hoạch….Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Trọng Ánh Đông  ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong quý I năm 2023; tuy số lượng cán bộ, công chức ít nhưng khối lượng công việc nhiều, đặc biệt là có những việc gấp, thời gian ngắn những có gắng tham mưu và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đó đã góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chia sẻ và tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt hơn nữa để Ban Tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 và đây là cơ sở để làm tiền đề cho những năm sau. Qua kiểm điểm sát hơn, không có chuyện chạy theo thành tích; toàn ngành đã cố gắng hoàn thành để đảm bảo tiến độ công việc.

Tuy nhiên, hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu lên những những hạn chế, tồn tại đó là:  Việc triển khai, cụ thể hóa, sơ tổng kết các Nghị quyết, Quy định của Đảng về công tác Tổ chức xây dựng Đảng một số nơi còn chậm. Công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên còn hạn chế. Tình trạng đảng viên vi phạm phải cho ra khỏi Đảng và xoá tên đảng viên có chiều hướng gia tăng. Công tác kết nạp đảng còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 còn chậm tiến độ….

Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lưu ý trong thời gian tới toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác Tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt 15 nhiệm vụ theo nội dung, chương trình đã đề ra.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 33-KH/TU; Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định về nêu gương. Tham mưu chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở loại hình tổ chức đảng ở xã, phường, thị trấn và tổ dân phố; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên và rà soát sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng; nắm chắc tình hình đảng viên ra khỏi đảng để có giải pháp lãnh đạo.

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị; đăng ký và thực hiện các mô hình mới, cách làm sáng tạo theo chủ đề năm 2023; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Tham mưu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đi cơ sở. Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Tham mưu tổ chức Kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2023 và Đề án thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức Khối Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của Đảng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Tổ chức xây dựng Đảng tạo sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng./.

NGUYỆT THU

Lượt xem: 544
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004412952
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 27.856
  •  Trong tháng: 81.160
  •  Trong năm: 1.016.865