NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông, chuyên nghiệp In trang
27/10/2023 08:16 SA

(LĐ online) - Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã và đang tiếp tục được đổi mới, thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, tinh thông, hiện đại, có nhiều đổi mới trong quy trình công tác cán bộ nhằm giúp các cơ quan, địa phương thuận lợi, kịp thời hơn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ luôn là vấn đề tâm huyết được Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ luôn là vấn đề tâm huyết được Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy quan tâm

Bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp với trình độ chuyên môn để phát huy hết khả năng, năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ; đó vẫn là câu chuyện có giá trị theo dòng lịch sử ở giai đoạn, mọi thời đại. Đó cũng là mong muốn, là nguyện vọng tha thiết của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi lúc, đôi nơi công tác bố trí cán bộ này vẫn chưa hợp lý, chưa thoả đáng.

Tại Lâm Đồng, công tác cán bộ đã và đang tiếp tục được thực hiện trên tinh thần đổi mới, trách nhiệm, công tâm. Cụ thể, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện nâng tầm của Thông báo số 383-TB/TU, ngày 17/11/2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi bị kỷ luật, thực hiện Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 10/5/2023 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án Luân chuyển, điều động cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc tỉnh, giai đoạn 2023-2025, 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, dưới sự điều hành quyết tâm cao, công tác cán bộ có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính và cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, từ chức các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương 1 tháng/1 lần thì hiện nay ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương 1 tuần/1 lần và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc cho chủ trương về công tác cán bộ, từ đó giúp việc thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ của các cơ quan, địa phương, đơn vị, thuận lợi, kịp thời hơn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh, bước đầu thực hiện có hiệu quả việc áp dụng thí điểm không sử dụng văn bản giấy để thực hiện cải cách thủ tục hồ sơ trong công tác cán bộ thông qua phần mềm hệ thống OMS. Thực hiện trước mắt trong khâu rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Về công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 có nhiều đổi mới, mạnh dạn thí điểm tổ chức thi phỏng vấn đối với vị trí tuyển dụng công chức làm công tác Đoàn; công tác kiểm tra sát hạch được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Riêng trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ mới: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản yêu cầu cụ thể, chi tiết, sát với từng đơn vị của từng khối như: Khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể; Khối Nhà nước; Khối huyện, thành ủy... Thông qua các văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ về những nhiệm vụ trọng tâm, đối tượng, cơ cấu, số lượng... trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch; góp phần khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch. Đồng thời, giúp cho công tác quản lý về quy hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị được chặt chẽ, hiệu quả.

Quyết tâm hướng đến đạt chất lượng, hiệu quả trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định việc đổi mới phương pháp làm việc - chính là cốt lõi làm nên hiệu quả nhanh nhất, sát thực tiễn.

Được biết, ngay sau khi Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn để các địa phương, cơ quan, đơn vị có sự thống nhất trong nhận thức và cách làm. Tiếp đó là ban hành Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó việc xử lý văn bản đến và văn bản đi được thực hiện trong quy trình khép kín, các bước và thời gian thực hiện cụ thể; phân công công chức chủ trì tham mưu và công chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo Ban và lãnh đạo Phòng theo dõi việc thực hiện.

Mặt khác, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra, làm việc, nắm tình hình và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác giải ngân vốn đầu tư công... tại 10 cơ quan, đơn vị, địa phương; đây là điểm đổi mới trong phương pháp làm việc và vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ đó, công tác tham mưu ngày càng chuẩn xác hơn.

Đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng của hệ thống chính trị. Đây là những người trực tiếp tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. “Vì vậy, cấp ủy các cấp phải xác định công tác xây dựng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Người làm cán bộ xây dựng Đảng phải có tầm hiểu biết rộng, công tâm, có năng lực tham mưu; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Người làm tổ chức phải có đôi mắt tinh tường, có tâm, có tầm và phải là người có uy tín”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông tâm huyết chia sẻ.

Trên thực tế tại cơ sở, địa phương, đâu đó vẫn còn tình trạng ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao, chưa chịu khó học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, thiếu chủ động trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Nhất là một bộ phận cán bộ lớn tuổi có biểu hiện ngại đổi mới, ngại tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đôi lúc đôi nơi vẫn có tình trạng cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngại va chạm, làm việc cầm chừng, sợ sai…; chính vì vậy đã ảnh hưởng phần nào đến thực hiện nhiệm vụ, tiến độ công việc, mục tiêu hiệu quả chưa đạt.

Giải pháp quan trọng và tối ưu hiện nay được Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa ra đó là tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ tổ chức cấp ủy các cấp; kiện toàn bộ máy Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tinh gọn, chất lượng; tạo nguồn bền vững cho các vị trí việc làm, gắn kết giữa đào tạo tại chỗ với chuyển giao nhân sự giữa các thế hệ nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục. Đặc biệt, hướng đến lựa chọn đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có uy tín và có tư duy chiến lược sắc bén...

NGUYỆT THU

Lượt xem: 319
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425787
  •  Đang online: 65
  •  Trong tuần: 40.691
  •  Trong tháng: 93.995
  •  Trong năm: 1.029.700