NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Lạc Dương: Chuyển biến từ Kế hoạch số 59 In trang
03/10/2023 07:43 SA

(LĐ online) - Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 59 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 59), chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn huyện Lạc Dương đã có những chuyển biến tích cực.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của huyện Lạc Dương
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của huyện Lạc Dương

Lạc Dương hiện có 34 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Trong đó có: 10 đảng bộ, 24 chi bộ cơ sở và 80 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 1.435 đảng viên, chiếm 4,4% dân số.

Đồng chí Thân Xuân Quý - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương cho biết: Trên cơ sở Kế hoạch số 59, huyện ủy Lạc Dương đã ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết phù hợp với đặc điểm, tình hình của các TCCS đảng ở địa phương. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các TCCS đảng nắm rõ các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, quyết định thành lập các tổ xuống dự trực tiếp sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ, nhằm kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện chặt chẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, huyện ủy Lạc Dương đã đi sâu kiểm tra, đánh giá từng nội dung cụ thể như: phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ; chất lượng tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ; việc chấm điểm buổi sinh hoạt chi bộ; kết quả sinh hoạt chuyên đề…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, bí thư chi bộ và đảng viên đã dần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ cũng đã chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với đặc điểm của chi bộ và tình hình thực tế. Chất lượng nghị quyết và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ đã có nhiều tiến bộ. Đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ đã từng bước nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Các chi bộ đã nghiêm túc triển khai và duy trì nền nếp nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Đồng thời, các chi bộ cũng đã kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)… trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tế cho thấy, ở đâu chi ủy, chi bộ quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt thì ở đó chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt. Đối với các chi bộ hành chính sự nghiệp, chi bộ công an, chi bộ quân sự và chi bộ ở thôn, tổ dân phố cũng có đặc thù khác nhau, vì vậy chất lượng sinh hoạt cũng khác nhau. Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố chủ yếu tập trung vào phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nên việc lãnh chỉ đạo rộng hơn. Đối với đơn vị sự nghiệp, công an, quân sự chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn theo từng chi bộ. Vì thế, trong thực tế chi bộ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, công an, quân sự đa số sinh hoạt chi bộ tốt hơn so với chi bộ ở thôn, tổ dân phố.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương thông tin thêm, trong 5 năm thực hiện Kế hoạch số 59, đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt được các chi bộ thực hiện. Đơn cử như: nhiều địa phương đã đưa các cán bộ giữ chức vụ là đảng viên ở xã, thị trấn về sinh hoạt và giữ chức vụ bí thư ở các chi bộ thôn, tổ dân phố. Phân công các cán bộ là đảng viên ở cấp huyện, xã, thị trấn (bao gồm các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành) hàng tháng về dự sinh hoạt tại các chi bộ ở khu dân cư. Thành lập các tổ chỉ đạo dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Một số cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị trước và gửi đến các đảng viên (bằng văn bản giấy, mạng nội bộ) để nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến tham gia. Nhờ vậy khi tổ chức sinh hoạt không đọc lại nội dung, chi bộ tiến hành thảo luận, tiết kiệm được thời gian…

Những thành tựu là đáng ghi nhận, song từ việc kiểm tra, đánh giá chi tiết, cụ thể chất lượng sinh hoạt các chi bộ trong 5 năm qua, Huyện ủy Lạc Dương cũng nhìn nhận rõ những vấn đề tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, một số chi bộ không duy trì được nền nếp sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt còn dàn trải, ít thiết thực, hình thức sinh hoạt chi bộ đôi lúc còn đơn điệu. Trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn, chưa chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy cũng như tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều.

Vẫn còn tình trạng ở một số cuộc họp chỉ có ý kiến tham gia của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo cơ quan và chi bộ, còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, sau đó nhất trí theo ý kiến của người chủ trì.

Các tính chất sinh hoạt của chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu chưa được thực hiện đầy đủ. Khả năng điều hành sinh hoạt chi bộ của một số đồng chí bí thư còn thiếu linh hoạt; thực hiện tự phê bình và phê bình còn những hạn chế nhất định, vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.

Ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ đôi lúc cũng chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung ghi chép, biên bản chưa thể hiện đầy đủ các ý kiến đóng góp của đảng viên; ý kiến của chủ tọa sau khi thảo luận từng nhóm vấn đề hoặc kết luận tất cả các nội dung ở cuối buổi họp, chưa được ghi chép, tổng hợp kịp thời. Việc chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ còn lúng túng và hình thức…

Những tồn tại, hạn chế trên chủ yếu do chi ủy, nhất là bí thư chi bộ năng lực còn hạn chế; kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng. Một số bí thư chi bộ chưa nghiên cứu sâu về nguyên tắc của Đảng và chưa dành thời gian đầu tư suy nghĩ, tìm các biện pháp để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, định hướng nội dung sinh hoạt của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ chưa thường xuyên nên chi bộ sinh hoạt đôi lúc còn mang tính chất chiếu lệ...

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn Kế hoạch số 59 trong 5 năm qua, huyện Lạc Dương cũng đã xác định những nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Các giải pháp cụ thể cũng đã được địa phương triển khai rộng rãi với quyết tâm cao từng bước xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

NGỌC NGÀ

 

Lượt xem: 283
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425340
  •  Đang online: 81
  •  Trong tuần: 40.244
  •  Trong tháng: 93.548
  •  Trong năm: 1.029.253