NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Những chuyển biến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lạc Dương In trang
17/05/2020 10:27 SA

Những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã được Huyện ủy triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc từ cấp huyện đến cơ sở; đồng thời, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 tại điểm cầu huyện Lạc Dương
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 tại điểm cầu huyện Lạc Dương

Tính trong 4 năm triển khai chỉ thị 05, Huyện ủy Lạc Dương đã tổ chức được 41 lớp quán triệt các chuyên đề, với tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt từ 90 trở lên. Sau các đợt học tập do Huyện ủy tổ chức, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể còn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở địa phương học tập các chuyên đề thông qua nhiều hình thức như hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt của hội, họp thôn, tổ dân phố.

Nhớ về Bác, nhớ về những câu chuyện, những chiến tích của một thời gian khó, đánh giặc ngoại xâm để giữ đất, giữ làng, bảo vệ Tổ quốc, từ cuối năm 2010 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, các chi bộ thôn, tổ dân phố ở các địa phương, ngành giáo dục, lực lượng vũ trang đã duy trì đều đặn việc tổ chức chào cờ sinh hoạt tư tưởng vào sáng thứ hai đầu tuần. Thông qua việc sưu tầm những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, về những mẩu chuyện giản dị của Bác nhưng chứa chan biết bao bài học; về những tấm gương thời nay đã tích cực học tập và làm theo Bác đã ít nhiều tác động đến tư tưởng, nhận thức, giáo dục ý thức nêu gương, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo lời Bác dạy.

Một buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại tổ dân phố Đồng Tâm thị trấn Lạc Dương
Một buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại tổ dân phố Đồng Tâm thị trấn Lạc Dương

Cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân trong huyện đã nhanh chóng rút ngắn chặng đường học tập, chuyển sang “làm theo” gương Bác bằng việc: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo gắn với Bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm theo quy định. Cuối năm, các tổ chức  đảng, cơ quan, đơn vị đều gắn kết quả thực hiện Bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức. Một thực tế đáng ghi nhận đó là, từ khi đưa nội dung học tập và làm theo vào việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, chất lượng và hiệu quả công việc đã được nâng lên rõ rệt. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”,“Tự chuyển hóa” trong nội bộ được ngăn chặn đẩy lùi, đặc biệt là việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, nhiều đồng chí đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, khắc phục bệnh thành tích quan liêu xa dân, có thái độ ứng xử, gần gũi với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Cải cách hành chính là thực hiện học tập làm theo lời Bác
Cải cách hành chính là thực hiện học tập làm theo lời Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, trong xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Theo đó, các địa phương, đơn vị đã xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quy định rõ quy trình giải quyết công việc, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân; làm tốt công tác tiếp công dân; niêm yết đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông... Các hồ sơ công việc của tổ chức và công dân được xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn.

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, việc thực hiện nội dung đột phá. Trong 4 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong số những vấn đề được quan tâm chỉ đạo và đạt hiệu quả cao đó là việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; san ủi trái phép; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là khâu thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng được đẩy mạnh.

Một góc thị trấn Lạc Dương
Một góc thị trấn Lạc Dương

Bộ mặt nông thôn mới tại xã Lát ngày càng phát triển
Bộ mặt nông thôn mới tại xã Lát ngày càng phát triển

Với tinh thần tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế để thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về phát triển kinh tế xã hội của huyện, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức chung lòng của toàn xã hội, trên tinh thần “nói đi đôi với làm”, bức tranh kinh tế của huyện đã có sự thay đổi đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm đạt cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt là một huyện miền núi còn đang trên đà phát triển, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, nguồn thu ngân sách không nhiều, nhưng với tinh thần học tập và làm theo lời Bác dạy, những năm gần đây, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi cục thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu, khai thác tốt các nguồn thu, đổi mới tác phong làm việc, nhờ đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện liên tục trong 3 năm trở lại đây đều vượt ở mức cao. Năm 2019 đã thu trên 108 tỷ đồng tiền thuế các loại, vượt 4,37% dự toán tỉnh giao và trên 20% dự toán huyện đề ra. Nguồn ngân sách vượt thu hàng năm đã giúp địa phương có thêm nguồn lực đáng kể để đầu tư phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phát triển du lịch được đẩy mạnh, với nhiều hình thức, loại hình du lịch được đưa vào khai thác góp phần tăng lượng khách du lịch đến địa phương. Trong đó, năm 2019 đạt 1,7 triệu lượt khách, mang lại doanh thu trên 131 tỷ đồng. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến vượt bậc, đã khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương, với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào địa bàn đã góp phần đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, việc thực hiện có hiệu quả các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã thực sự tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tại huyện miền núi Lạc Dương, không chỉ ở các địa bàn trung tâm như Thị Trấn, Đạ Sar, xã Lát mà đã được nhân rộng sang các địa bàn vùng sâu, vùng xa như Đưng K’Nớ, Đạ Nhim, Đạ Chais. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất bình quân trên một diện tích lên 290 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người từ 30 triệu đồng năm 2016 lên 39 triệu đồng năm 2019; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,3%.

.
.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lạc Dương đang rất hiệu quả
Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lạc Dương đang rất hiệu quả

Từ thực tiễn lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều gương mặt nông dân dám nghĩ, dám làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm giàu cho gia đình và cho xã hội, góp phần xây dựng và tô điểm cho cuộc sống quê hương ngày một ấm no và tươi đẹp hơn đúng như điều Bác Hồ từng mong ước. Điển hình như ông Păng Ting Sin thị trấn Lạc dương, Lơ Mu Ha Hang xã Đạ Sar, Dơng Gur Ha Dolly xã Đạ Nhim là những hộ đồng bào đã tiên phong, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, cần cù, siêng năng trong lao động, tiết kiệm trong chi tiêu, xây dựng cho gia đình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đáng chú ý, có những người ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc, gia đình, họ còn luôn có tinh thần sống vì cộng đồng, không màng lợi ích cá nhân, làm việc thiện nguyện với tất cả tấm lòng. Đó là trường hợp của Cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp ở thị trấn Lạc dương đã tự sáng lập ra Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn để tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác phòng cháy; đồng thời khi có hỏa hoạn xảy ra thì kịp thời đến cứu giúp trước khi có lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp đến cứu hộ. Tất cả phương tiện xe cộ, máy móc, trang thiết bị dụng cụ chữa cháy đều do Cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp đứng ra vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm cùng với một phần kinh phí do huyện hỗ trợ. Trước và sau khi thành lập đến nay, Đội PCCC&CHCN thị trấn Lạc dương đã tham gia chữa cháy, giúp giảm thiệt hại cho nhiều gia đình không may bị hỏa hoạn. Bên cạnh đó, trong những đợt mưa lũ, thiên tai hay gần đây nhất là khi cả nước và địa phương đang gồng mình chống dịch bệnh Covid-19, các thành viên trong Đội cùng với đội trưởng Hiệp lại xả thân làm nhiệm vụ chống dịch. Bất kể giờ giấc, ngày hay đêm, ngày thường cũng như ngày nghỉ, trời nắng hay mưa lũ, khi có sự kêu gọi của các cấp chính quyền địa phương, trong huyện hay ngoài huyện họ luôn sẵn sàng tham gia giúp sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp - Đội trưởng đội PCCC&CNCH thị trấn Lạc Dương
Cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp - Đội trưởng đội PCCC&CNCH thị trấn Lạc Dương

.
.

Bất kể giờ giấc, ngày hay đêm, trời nắng hay mưa, các thành viên trong Đội luôn sẵn sàng tham gia giúp sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất
Bất kể giờ giấc, ngày hay đêm, trời nắng hay mưa, các thành viên trong Đội luôn sẵn sàng tham gia giúp sức với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Học Bác từ đâu xa, từ những việc làm nhỏ nhất, từ những điều giản dị nhất và bằng cả sự kính yêu, trân trọng dành cho vị Cha già của dân tộc Việt Nam, vì thế, nhiều người dân trên địa bàn huyện Lạc Dương đã tự nguyện hiến hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn m2  đất, tháo dỡ nhiều công trình kiến trúc, cây trồng có giá trị phục vụ cho quá trình kiến thiết và xây dựng quê hương. Tiêu biểu như cô giáo Rơ Ông K Thủy xã Lát hiến cả quả đồi rộng 3.000 m2  để xây dựng trường học, ông Liêng Hót Đinh nguyên trưởng thôn Đạ Nghịt xã Lát hiến hơn 300 m2 đất mặt tiền và ông Kră Jăn Tem xã Đạ Sar hiến 700 m2 đất để nhà nước mở rộng làm đường liên thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng… Nhờ có những tấm lòng thơm thảo ấy mà bộ mặt nông thôn mới huyện Lạc Dương ngày càng khang trang khởi sắc. Đến nay có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

.
.

Kinh tế và đời sống của người dân xã Đạ Sar ngày càng được nâng lên
Kinh tế và đời sống của người dân xã Đạ Sar ngày càng được nâng lên

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua tại Lạc Dương là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới.

Nguyễn Hiền

Lượt xem: 2.245
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004427848
  •  Đang online: 70
  •  Trong tuần: 70
  •  Trong tháng: 96.056
  •  Trong năm: 1.031.761