NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Đạ Sar: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác In trang
08/09/2021 07:56 SA

Là một trong những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của huyện Lạc Dương; trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đạ Sar luôn quán triệt thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; người dân tích cực lao động, sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn đạt được nhiều kết quả.

Nông dân xã Đạ Sar tích cực thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế
Nông dân xã Đạ Sar tích cực thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế

Sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành, Đảng ủy xã Đạ Sar đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề của từng năm. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đến các chi bộ trực thuộc, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về việc học tập và làm theo Bác. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng; Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Bên cạnh các nội dung học tập, Đảng ủy xã Đạ Sar đã chỉ đạo các tổ chức đảng cần chú trọng đến việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng hình ảnh, việc làm cụ thể. Duy trì việc kể chuyện và tuyên truyền về các tấm gương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ vào sáng thứ Hai hằng tuần với các nội dung phong phú, đảm bảo tính nghiêm túc, trở thành hoạt động thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được tăng cường, nhất là việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong những năm qua đã tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở xã Đạ Sar. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Điển hình như mô hình truyền dạy cồng chiêng cho đoàn viên, thanh niên để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; mô hình 1 hội viên giúp 1 đến 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của Hội Cựu chiến binh xã, mô hình tổ liên kết trồng và tiêu thụ cây dược liệu Atiso, mô hình đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, mô hình đảm bảo an ninh trật tự…

Nhiều cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 như: ông Kră Jăn Ha Tem (Thôn 2), ông Kơ Să Ha Sếp (Thôn 5) hiến đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng; ông Liêng Jrang Ha Than hiến hơn 2.000 m2 đất để làm đường giao thông; chị Lơ Mu Rô Bên với mô hình tìm đầu ra, thu mua nông sản cho người dân. Cùng đó là các nông dân vượt lên khó khăn để trở thành nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã như các ông: Lơ Mu Ha Hang (Thôn 1), Kră Jăn Ha Ku (Thôn 4)…

Đặc biệt hơn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định nội dung đột phá trong chỉ đạo thực hiện đó là: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối làm việc, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; đạo đức, lối sống trong sáng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ; xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo. Trên cơ sở của nội dung đột phá, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ đã xác định nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm gắn với từng cán bộ, đảng viên cụ thể.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy xã Đạ Sar tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm theo quy định.

ĐỨC TÚ

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 581
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425747
  •  Đang online: 74
  •  Trong tuần: 40.651
  •  Trong tháng: 93.955
  •  Trong năm: 1.029.660