NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023 In trang
28/04/2023 10:30 SA

Trong tháng 5 năm 2023, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 119 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904- 01/5/2023); 205 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2023); 69 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); 28 năm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 122 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2023); 111 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2023) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 5/2023 theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy “về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023” trong đó chú trọng đến chủ đề năm 2023 là “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”.

-  Chú trọng tuyên truyền Kế hoạch số 45-KH/BTGTU, ngày 14/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng năm 2023” tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; thông qua hội thi nhằm phát hiện, nêu gương, nhân rộng hình mới, cách làm hay, điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… thúc đẩy việc tổ chức thực hiện thành công Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và vai trò của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030).

6. Tập trung tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế Lao động (01/5); truyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; mục đích, ý nghĩa của “Tháng Công nhân”; chính sách pháp luật mới có liên quan; các gương điển hình trong đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn gắn với tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7. Tăng cường tuyên truyền biển, đảo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước liên quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

8. Tuyên truyền sâu rộng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, chính sách thuế và nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến các tổ chức, người dân nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật; biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời, phê phán mạnh mẽ các hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật thuế.

9. Tập trung tuyên truyền các công trình trọng tâm của tỉnh:

- Tiếp tục tuyên truyền dự án nâng cấp và mở rộng đường đèo Prenn: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1548/QĐ-UBND, ngày 30/8/2022. Đường đèo Prenn là tuyến đường trục quốc lộ và là giao thông đối ngoại quan trọng cửa ngõ TP Đà Lạt. Vì vậy việc nâng cấp mở rộng đường đèo để xóa bỏ các điểm ùn tắc giao thông và bổ sung các vịnh đỗ xe, ngắm cảnh để thu hút khách du lịch, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch và quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP Đà Lạt.

- Dự án hồ chứa nước Ta Hoét:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án hồ chứa nước Ta Hoét, nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận trong Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Chú trọng, công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án Hồ Ta Hoét theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

+ Dự án hồ chứa nước Ta Hoét là 1 trong 9 công trình trọng điểm đầu tư mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. Hồ chứa nước Ta Hoét hoàn thành sẽ giải quyết được các vấn đề hiện nay: (1) Cắt lũ cục bộ từ thượng nguồn và các dòng hợp thủy khác, góp phần vào việc ổn định sản xuất của người dân tại xã Hiệp An; (2) Cấp nước tưới cho phạm vi diện tích của huyện Đức Trọng và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại huyện Đức Trọng. Bên cạnh việc cung cấp phục vụ nhu cầu của Nhân dân, hồ chứa nước Ta Hoét còn góp phần cải tạo môi trường, phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, nuôi trồng thủy sản và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hiệp An nói riêng và huyện Đức Trọng nói chung.

- Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh được biết về chủ trương, dự án lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; thông qua đó làm rõ sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để có được Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt đối với người dân chịu ảnh hưởng của dự án; nghiêm túc thực hiện và tích cực hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn thi công, bảo vệ công trình....

10. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Chương trình hành động, cụ thể:

- Chương trình hành động số 51 - CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

- Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

11. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Quyết định số 1862/QĐ-TTg, ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; quảng bá văn hóa đọc với các hoạt động văn hóa của địa phương, đơn vị. Phát huy những hình, không gian văn hóa đọc nhằm thu hút, truyền cảm hứng, thúc đẩy cá nhân, gia đình, cộng đồng đến với sách; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, trở thành nhu cầu tự thân của quần chúng, nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng lâu dài, bền vững.

12. Tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” trong hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

13. Đẩy mạnh tuyên truyền Tháng Nhân đạo năm 2023, kỷ niệm Ngày Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” nhằm khơi đậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như “mệnh lệnh từ trái tim”, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết giàu lòng nhân ái.

14. Tuyên truyền đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường liên kết, phát triển các sản phẩm mới, chất lượng cao, góp phần phục hồi và phát triển du lịch; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường chuyển đổi số trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm, hàng hóa…

15. Tăng cường theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội nhất là những vấn đề liên quan đến biển, đảo; đất đai, dân tộc, tôn giáo…. Để định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý khi có vấn đề phát sinh; tích cực đấu

 tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023, kính đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; các cơ quan, đơn vị trong huyện  triển khai thực hiện.

-----o0o-----

Lượt xem: 1.069
Tệp đính kèm
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004413573
  •  Đang online: 123
  •  Trong tuần: 28.477
  •  Trong tháng: 81.781
  •  Trong năm: 1.017.486