NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Lạc Dương: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 In trang
13/01/2023 10:10 SA

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XI.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương Ya Tiong trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương Ya Tiong trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2022, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hoá thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy; nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào nề nếp, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ngày càng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo thực chất, theo đúng quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, hầu hết cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với những khuyết điểm, sai phạm.

Công tác dân vận và vai trò MTTQ trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội có những chuyển biến tích cực; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, mở rộng dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao…

Đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2018 - 2022
Đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2018 - 2022

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2023.

Các đại biểu cũng đã nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện phải thể hiện tinh thần “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, hiệu quả” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị như chủ đề năm 2023 Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định. Đồng thời, tập trung tốt một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2018 - 2022.

(theo Tuấn Hương/baolamdong.vn)

Lượt xem: 439
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003995826
  •  Đang online: 84
  •  Trong tuần: 44.742
  •  Trong tháng: 83.151
  •  Trong năm: 599.739