NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Quân đội mạnh, Tổ quốc vững bền In trang
22/12/2022 08:13 SA

Hôm nay (22-12), cùng với toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân tự hào, phấn khởi kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2022).

Bộ đội Đặc công khổ luyện trên thao trường
Bộ đội Đặc công khổ luyện trên thao trường

Từ những đội quân tiền thân hoạt động trong phong trào cách mạng của Đảng, ra đời trong những ngày sục sôi khí thế tiền khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã cùng với toàn dân đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đồng thời, tiếp tục tiến hành cuộc hành quân vĩ đại đánh thắng giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những chiến công chói lọi ấy thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, là sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội anh hùng.

78 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí chiến đấu anh dũng tuyệt vời, mưu trí, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khoa học và nghệ thuật quân sự; tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”; đồng cam cộng khổ, yêu thương đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập nên những chiến công vô cùng hiển hách, xây dựng hình tượng cao đẹp: Bộ đội Cụ Hồ.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, chúng ta mãi mãi tự hào về truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tự hào về nhân dân anh hùng đã nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện bộ đội ta trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân; xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, đời sống kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy của bạn bè quốc tế nói chung, các nhà đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; dịch bệnh, thiên tai ngày càng bất thường; các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm, đe dọa trực tiếp đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề đối với LLVT nhân dân nói chung, Quân đội nói riêng.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị vinh quang của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, toàn quân phải tập trung cao độ ý chí thống nhất và trí tuệ sáng tạo, tiến hành mạnh mẽ, hiệu quả sự nghiệp đổi mới; thực hành điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, biên chế Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức đảng là then chốt, nâng cao năng lực toàn diện của cán bộ, bản lĩnh, hành động của chiến sĩ, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong toàn Đảng.

Mỗi chiến công trong chặng đường vẻ vang của Quân đội ta đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, của hậu phương sâu nặng nghĩa tình, sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế; gắn liền với thành tựu xây dựng đất nước và sự vững mạnh của hệ thống chính trị cả nước. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ nói riêng, toàn quân nói chung phải nhận thức sâu sắc, tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ cả 3 chức năng của Quân đội: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.

Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình của nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả nhất của Quân đội nói riêng, LLVT nhân dân nói chung. Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa của mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn quân. Không có sự hy sinh nào cao cả hơn, không có vinh quang nào chói sáng hơn sự hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân. Xây dựng Quân đội hùng mạnh chính là tiền đề để củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Theo qdnd.vn)

Lượt xem: 424
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425448
  •  Đang online: 95
  •  Trong tuần: 40.352
  •  Trong tháng: 93.656
  •  Trong năm: 1.029.361