NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Xã Lát chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng In trang
22/04/2023 10:22 SA

(LĐ online) -  Nhằm phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Lát đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Qua đó, Đảng ủy xã Lát đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đảng ủy xã Lát chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ trực thuộc
Đảng ủy xã Lát chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ trực thuộc

Đảng bộ xã Lát hiện có 86 đảng viên, chiếm 2,7% dân số. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số 31 đồng chí, chiếm tỷ lệ 37,34%; đảng viên theo các tôn giáo 31 đồng chí, chiếm 37,34%. Những năm qua, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và công tác tư tưởng luôn được Đảng bộ xã Lát coi trọng và triển khai thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 95%. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Lát còn thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương; luôn giữ vững tinh thần đoàn kết giữa Đảng với Nhân dân, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Lơ Mu Ha Jonh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lát cho biết, nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ xã quan tâm, tổ chức, triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, với các nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đồng thời, việc thực hành dân chủ, thực hành phê bình và tự phê bình, gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng bản lĩnh chính trị cho đảng viên, dám dũng cảm nhận và quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm; có tinh thần đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống hiện tượng “tự diễn biến”, “tự suy thoái”, chống quan liêu, lãng phí… trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng được Đảng ủy xã Lát đẩy mạnh thực hiện.

Theo đồng chí Lơ Mu Ha Jonh, nhận thức chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Đảng ủy xã Lát đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp tác động đến chất lượng cấp ủy viên và đội ngũ đảng viên. Điển hình là hàng năm, Đảng ủy xã cử tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc và những người làm công tác Đảng tại các đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Lát đã tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các chi bộ trực thuộc. Thực hiện công tác quy hoạch lần đầu đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ xã và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 9/9 chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đảm bảo về nội dung, thời gian và công tác nhân sự theo đề án. Qua đó, 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền đạt vững mạnh; 100% tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40% đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Lát còn đặc biệt chú trong công tác giáo dục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trách nhiệm của đảng viên thể hiện ở việc tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên và cấp cơ quan nơi mình công tác.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đạt theo chương trình, kế hoạch; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong đó, năm 2020, Đảng ủy xã Lát đã kiểm tra, giám sát được 7 chi bộ trực thuộc và 30 đảng viên; năm 2021, kiểm tra, giám sát được 2 chi bộ trực thuộc và 20 đảng viên; năm 2022, kiểm tra, giám sát được 4 chi bộ trực thuộc và 40 đảng viên. Trong quý I/2023, kiểm tra được 1 chi bộ trực thuộc và 17 đảng viên. Đồng thời, thi hành kỷ luật năm 2021 với 2 đồng chí với hình thức khiển trách; năm 2022 có 5 đồng chí với hình thức khiển trách 1 cảnh cáo và xóa tên đảng viên 5 đồng chí.

“Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Lát sẽ tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của xã, quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia học các khóa học đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đồng thời, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả và có lộ trình cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ xã có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, tạo môi trường, khuyến khích cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…” - đồng chí Lơ Mu Ha Jonh cho biết thêm.

HOÀNG SA

Lượt xem: 378
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425543
  •  Đang online: 87
  •  Trong tuần: 40.447
  •  Trong tháng: 93.751
  •  Trong năm: 1.029.456