NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Lạc Dương: Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên In trang
19/04/2023 07:51 SA

(LĐ online) - Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng; Huyện ủy Lạc Dương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 của các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy Lạc Dương
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 của các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy Lạc Dương

Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 35 TCCS đảng với trên 1.420 đảng viên. Trong vài năm trở lại đây, cùng chung tình trạng như một số địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ huyện Lạc Dương gặp nhiều khó khăn về phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ huyện chỉ kết nạp được 2 đảng viên, dẫn đến tỷ lệ đạt thấp so với nghị quyết Huyện ủy đề ra. Trong 35 TCCS đảng, có 7 chi bộ cơ sở hết nguồn và 4 chi bộ còn nguồn nhưng chưa đủ điều kiện kết nạp Đảng năm 2023.

Nhìn nhận về thực trạng này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương Ya Tiong cho hay: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phát triển đảng viên trên địa bàn không đạt chỉ tiêu, trong đó phải thẳng thắn đánh giá việc một số chi bộ chưa thật sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng, chưa xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cũng như chưa nắm chắc số lượng quần chúng để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên ở khu dân cư và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung làm kinh tế, chưa có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng…”.

Theo đồng chí Ya Tiong, để thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện công tác rà soát và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các TCCS đảng. Theo kế hoạch, trong năm 2023, toàn Đảng bộ huyện kết nạp từ 40 - 45 đảng viên, đạt tỷ lệ 2,8 - 3,2% tổng số đảng viên toàn huyện, trong đó, kết nạp đảng viên người dân tộc thiểu số từ 13 - 18 đảng viên; phấn đấu kết nạp 57 đảng viên, đạt tỷ lệ 4% tổng số đảng viên toàn huyện (dựa theo số lượng nguồn sẵn có tại các TCCS đảng và Chương trình Hành động số 42-CT/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, với mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, nắm chắc các đối tượng đã học xong lớp nhận thức về Đảng để có kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thu hút đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ và thu hút quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; kiện toàn và duy trì hoạt động của Tổ công tác dự, theo dõi, hướng dẫn, định hướng sinh hoạt tại các cấp ủy cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, chú trọng định hướng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Cùng với đó, tăng cường sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị đối với các quần chúng đủ điều kiện kết nạp Đảng; thực hiện tốt quy trình, thủ tục, hồ sơ phát triển đảng viên và nghiệp vụ công tác đảng viên; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quan điểm, nguyên tắc rà soát đảng viên, nhận diện những đảng viên không còn đủ tư cách theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

TUẤN HƯƠNG

Lượt xem: 333
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004059051
  •  Đang online: 89
  •  Trong tuần: 1.901
  •  Trong tháng: 146.376
  •  Trong năm: 662.964