NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Lạc Dương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo In trang
13/01/2023 08:40 SA

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, huyện Lạc Dương đã huy động mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ nghèo và cận nghèo đồng bào DTTS phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2022, huyện Lạc Dương xây dựng được 61 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
Năm 2022, huyện Lạc Dương xây dựng được 61 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh cho hay, là địa phương có đông đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn, huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng với chú trọng đầu tư vùng đồng bào DTTS. Công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đầu năm 2022, tổng số hộ nghèo của huyện là 633 hộ, chiếm tỷ lệ 8,6%, trong đó hộ nghèo DTTS 628 hộ, chiếm tỷ lệ 12,6%; hộ cận nghèo 555 hộ, chiếm tỷ lệ 7,5%, trong đó hộ cận nghèo DTTS 545 hộ, chiếm tỷ lệ 10,9%. Đến nay, số hộ nghèo toàn huyện còn 448 hộ, chiếm tỷ lệ 5,8%, giảm 185 hộ (kế hoạch 146 hộ) đạt 126,7%, tỷ lệ giảm chung 2,8%; hộ nghèo DTTS 446 hộ, chiếm tỷ lệ 8,8%, giảm 182 hộ (kế hoạch 146 hộ) đạt 124,7%, tỷ lệ giảm hộ DTTS 3,8%. Hộ cận nghèo giảm xuống còn 492 hộ, chiếm tỷ lệ 6,4%, tỷ lệ giảm chung 1,1% (tương ứng 63 hộ); trong đó, hộ cận nghèo DTTS 485 hộ, chiếm tỷ lệ 9,6%, tỷ lệ giảm 1,4% (tương ứng 60 hộ). Trong năm huyện không có hộ tái nghèo.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, huyện Lạc Dương đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể và các xã, thị trấn cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Địa phương đã lồng ghép đầu tư sử dụng hiệu quả các nguồn vốn như Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, chương trình Vay vốn ưu đãi… Thông qua các chương trình, dự án, người dân thuộc đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận trực tiếp với các chính sách. Hầu hết hộ nghèo đã có ý thức tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo, cố gắng học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm, chủ động vay vốn đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2022, bằng nhiều hình thức vận động, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, huyện Lạc Dương đã tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về thông tin, nhà ở. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, của huyện và nguồn huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa phương đã xây dựng được 61 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện thực hiện các chính sách, các dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo như: hỗ trợ bảo hiểm y tế; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo; hỗ trợ giáo dục; ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; trợ giúp pháp lý; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Đặc biệt, chính sách ưu đãi cho vay hộ nghèo đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục tiếp cận các chương trình vay vốn sản xuất, chăm sóc chuyển đổi cây trồng. Trong năm 2022, từ chương trình vay vốn ưu đãi hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện cho 114 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng; 436 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng; 33 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng; chương trình vay vốn giải quyết việc làm hơn 27 tỷ đồng cho 339 lượt hộ.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, địa phương đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo theo hướng tập trung, không dàn trải. MTTQ và các đoàn thể của huyện cũng đã tích cực triển khai chương trình giảm nghèo đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo ra phong trào hỗ trợ, giúp nhau trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Năm 2023, huyện Lạc Dương đề ra mục tiêu giảm nghèo với tỷ lệ hộ nghèo giảm chung từ 2 - 2,5 %, trong đó tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 3 - 4%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm chung 2 - 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS giảm 3 - 5%. Để đạt được các chỉ tiêu này, địa phương đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo; xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tích cực vào cuộc quyết liệt tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo tự lực vươn lên. Cùng với đó, đẩy mạnh việc liên kết các chương trình, dự án cho khu vực miền núi, nông thôn để nâng cao hiệu quả việc hỗ trợ cho người nghèo, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Cil Poh cho biết.

Tuấn Hương

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 372
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004016922
  •  Đang online: 128
  •  Trong tuần: 13.676
  •  Trong tháng: 104.247
  •  Trong năm: 620.835