NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp In trang
15/11/2023 07:54 SA

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký văn bản yêu cầu các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định

Theo UBND tỉnh, trong thời gian qua, thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định pháp luật chuyên ngành, công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình đã được nâng lên đáng kể, cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát của Sở Tư pháp, hiện nay vẫn có tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp để làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (ghi đầy đủ các án tích) trong những trường hợp không cần thiết, ảnh hưởng đến bí mật đời tư cá nhân, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án, đặc biệt là những người đã được xóa án tích và phát sinh chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp.

Do đó, để kịp thời khắc phục các hạn chế, chấn chỉnh và tang cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện quán triệt, tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp; có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định.

UBND tỉnh giao giao Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu quản lý Nhà nước và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp. Sắp xếp, bố trí, tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp một cách khoa học, kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, nhất là trong những thời điểm nhu cầu tăng cao.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trọng việc cập nhật, tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu về sử dụng, khai thác thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xóa án tích cho công dân.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, số hóa, khai thác và tái sử dụng các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp để triển khai hiệu quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quán triệt đến các doanh nghiệp, thành viên của Hiệp hội nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động, hồ sơ tuyển dụng lao động, nghiêm túc chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu người lao động phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi tuyển dụng nhân sự. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

(Theo CHÍNH THÀNH/baolamdong.vn)

Lượt xem: 146
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004254306
  •  Đang online: 69
  •  Trong tuần: 69
  •  Trong tháng: 133.078
  •  Trong năm: 858.219