NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị TP Đà Lạt mở rộng In trang
17/11/2023 07:48 SA

Theo lộ trình kế hoạch sắp xếp, đến năm 2024, huyện Lạc Dương sẽ được sáp nhập vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị. Qua đó, diện tích TP Đà Lạt sẽ mở rộng gấp 4 lần so với Đà Lạt hiện hữu vào thời điểm đó.

Khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt
Khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt

Ngày 25/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Với kế hoạch này sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương (đơn vị hành chính nông thôn) vào TP Đà Lạt (đơn vị hành chính đô thị) để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt và phân loại đô thị Đà Lạt sau khi mở rộng. Sau khi sáp nhập Lạc Dương vào Đà Lạt, thành phố sẽ có diện tích lên tới hơn 1.700 km2 (Đà Lạt hiện nay có diện tích 396 km2). Hiện nay, huyện Lạc Dương có diện tích lớn hơn, gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu, nhưng phần lớn diện tích là rừng, tỉ lệ đô thị hóa thấp.

Cũng theo kế hoạch của UBND tỉnh ban hành, thì khu vực dự kiến mở rộng của đô thị Đà Lạt phải phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng theo hồ sơ đã trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, nội dung đồ án Quy hoạch chung 704 và định hướng điều chỉnh chung theo Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 và đảm bảo phù hợp theo các chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực; đồng bộ với các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch ngành, lĩnh vực khác liên quan đến phát triển đô thị của thành phố.

Để triển khai kế hoạch này của UBND tỉnh, mới đây, UBND TP Đà Lạt cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển đô thị TP Đà Lạt mở rộng (Đà Lạt - Lạc Dương) bao gồm chương trình phát triển đô thị mở rộng và Đề án phân loại đô thị Đà Lạt mở rộng nhằm tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình tiến độ và thời điểm hoàn thành, kết quả thực hiện đối với từng công việc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cụ thể là Chương trình Phát triển đô thị mở rộng và hồ sơ đề án công nhận đô thị Đà Lạt mở rộng và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng đơn vị cấp huyện, cấp xã và các ngành trong Chương trình Phát triển đô thị mở rộng và đề án phân loại đô thị Đà Lạt mở rộng.

Theo kế hoạch này của UBND TP Đà Lạt, các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã phải xác định rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện (TP Đà Lạt mở rộng) là nhiệm vụ phải thực hiện và phải hoàn thành trong quý I/2024 theo đúng lộ trình UBND tỉnh đã ban hành và hướng dẫn của Sở Xây dựng. Từ đó, tập trung theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức lập hồ sơ, đề án chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ cũng như đảm bảo công tác thẩm định; đảm bảo công tác lấy ý kiến theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Thực hiện thu thập số liệu kinh tế - xã hội các khu vực có liên quan; rà soát, cập nhật các nội dung điều chỉnh các định hướng, chiến lược, quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và quy hoạch một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các đô thị, lồng ghép mục tiêu mở rộng phát triển đô thị.

UBND thành phố cũng đề ra kế hoạch tổ chức dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế - xã hội, dân số, lao động, nghề nghiệp, đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn và hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ đô thị hóa, danh mục đô thị, đô thị dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính và đô thị dự kiến thành lập mới theo phân loại đô thị; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên; các chỉ tiêu thống kê khác liên quan đến phát triển đô thị theo yêu cầu của địa phương, các đề xuất xử lý và ứng phó để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển bền vững hệ thống đô thị.

Trình tự, tiến độ dự kiến công tác thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ Chương trình Phát triển đô thị Đà Lạt mở rộng đề ra là từ nay đến tháng 4/2024.

(Theo NGUYÊN THI/baolamdong.vn)

Lượt xem: 266
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425483
  •  Đang online: 90
  •  Trong tuần: 40.387
  •  Trong tháng: 93.691
  •  Trong năm: 1.029.396