NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LẠC DƯƠNG: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc In trang
11/06/2024 07:40 SA

5 năm qua (2019 - 2024), trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Lạc Dương đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở. Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng cộng đồng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc trao Bằng khen và Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cho thôn K’nớ 1, xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc trao Bằng khen và Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cho thôn K’nớ 1, xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương

 • “CẦU NỐI” TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI

Ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương cho hay, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong huyện mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, MTTQ huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nổi bật nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngay trong những ngày đầu địa phương triển khai thực hiện cuộc vận động, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng Khu dân cư tiêu biểu và Khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 28/34 Khu dân cư tiêu biểu, trong đó có 16 Khu dân cư kiểu mẫu; có 5/5 xã được công nhận nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp vốn, góp công, hiến đất xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất, đời sống. 5 năm qua, Nhân dân huyện Lạc Dương đã hiến hơn 204.000 m2 đất, huy động trên 107.000 ngày công lao động, xây dựng giao thông nông thôn. Thông qua Cuộc vận động đã thiết thực góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện cũng đã chủ động và phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, động viên Nhân dân, đồng bào các dân tộc đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động, lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp, các ngành vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn… Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận trên 4 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Qua đó hỗ trợ xây dựng mới 156 căn nhà đại đoàn kết và cùng với các nguồn khác đã hỗ trợ các mô hình sinh kế, an sinh xã hội và sửa chữa 33 căn nhà, hỗ trợ sinh kế cho 298 đối tượng với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã nỗ lực phát huy cao nhất vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm góp phần động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, người dân bị nhiễm bệnh... Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền trên 678 triệu đồng; vận động, tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ Nhân dân các tỉnh có diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; ủng hộ nhu yếu phẩm, các suất ăn cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, người cách ly tập trung; phối hợp tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống dịch; vận động lực lượng tình nguyện tham gia phòng, chống dịch; tổ chức mô hình tự quản với 35 tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”… Thông qua các hoạt động, MTTQ các cấp trong huyện đã góp phần ổn định cuộc sống của Nhân dân, giúp địa phương sớm phục hồi và phát triển kinh tế. Huyện Lạc Dương cũng là địa phương giữ vững được “vùng xanh” lâu nhất trong toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương thực hiện công trình đường giao thông nông thôn Liêng Bông chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương thực hiện công trình đường giao thông nông thôn Liêng Bông chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương Nguyễn Đình Tiến, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng việc củng cố tổ chức, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các hình thức tổ chức qua: zalo, trang fanpage, facebook của Mặt trận, Trang thông tin điện tử của huyện. Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp với HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp ý kiến góp ý, phản ánh, đề xuất của Nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Các tổ chức thành viên đã xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương như: Liên đoàn Lao động huyện với Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Đoàn Thanh niên với Phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Nông dân với Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Phụ nữ với Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh với Phong trào “Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh”; Hội Người cao tuổi với Phong trào “Tuổi cao gương sáng”…

MTTQ các cấp cũng mở rộng các hình thức vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên, chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở rộng hiệp thương dân chủ với các tổ chức thành viên, chính quyền và các tổ chức, cá nhân, tôn giáo… tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động. Đặc biệt, các hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, xây dựng, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

Các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Lạc Dương trong nhiệm kỳ qua đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư. MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

(Theo TUẤN HƯƠNG/baolamdong.vn)

Lượt xem: 28
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004427773
  •  Đang online: 60
  •  Trong tuần: 60
  •  Trong tháng: 95.981
  •  Trong năm: 1.031.686