NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hội Nông dân xã Lát tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 In trang
03/03/2023 11:31 SA

Ngày 02/3/2023, Hội Nông dân xã Lát đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Thủy - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí trong Hội Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Lát và 50 đại biểu đại diện cho 490 hội viên nông dân trong toàn xã.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Lát lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã khóa VIII, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ ra hạn chế, khuyết điểm về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành trong thực hiện Nghị quyết của Hội, đồng thời đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế khuyết điểm. Từ đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động Hội và phong trào Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Về đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân trong nhiệm 2018 - 2023, Đại hội đánh giá, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của đời sống, xã hội; song, 5 năm qua, Hội Nông dân xã Lát đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến hội viên và người dân; khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng cộng đồng nông thôn, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng hội được quan tâm cả về tổ chức bộ máy đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng và công tác đào tạo, quy hoạch, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội được quan tâm; trong nhiệm kỳ đã phát triển được 100 hội viên mới (chỉ tiêu 50 hội viên); nội dung, hình thức sinh hoạt hội được quan tâm đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể; phong trào thi đua được triển khai đồng bộ với hình thức, nội dung theo đúng định hướng của Hội cấp trên, linh hoạt trong tổ chức thực hiện tại địa phương cơ sở, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội đã tích cực liên hệ để hỗ trợ dịch vụ về vốn cho nông dân kịp thời đầu tư sản xuất, đến nay, tổng số tiền dư nợ là 19,134 tỷ đồng/06tổ/243 hộ vay, không có nợ quá hạn, tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt 95%; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 25 cuộc hội thảo cho hơn 600 lượt người tham dự; tổ chức 05 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật với 75 lượt hội viên tham gia; vận động trên 40 hộ nông dân liên kết với công ty Hasfram & Hyn Rim để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên lĩnh vực trồng trọt; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 150 lượt cán bộ hội viên; trợ giúp pháp lý cho hơn 100 lượt nông dân; tính đến năm 2022, hội đã có 300/490 hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi.

Đại diện Ban thường vụ Hội Nông dân xã trình bày báo cáo tại Đại hội
Đại diện Ban thường vụ Hội Nông dân xã trình bày báo cáo tại Đại hội

Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đã được Hội Nông dân tích cực hưởng ứng và tham gia đạt kết quả tốt, trong 5 năm qua, Hội đã vận động nông dân hiến hơn 25.000 m2 đất để làm đường giao thông, hơn 500 ngày công lao động để tu sửa và làm mới hơn 05 km đường giao thông nông thôn; tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu đạt kết quả tốt, đến nay, toàn xã có 4/4 thôn được công nhận thôn văn hóa, trong đó có 01 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc...., hàng năm, Hội có trên 90% gia đình hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa. Từ những kết quả đạt được nổi bật trên, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 Bằng khen; Ủy ban nhân dân huyện tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 06 tập thể, 10 cá nhân.

Cùng với đánh giá những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Hội nhiệm kỳ tới với 15 chỉ tiêu và 04 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về hoạt động phong trào và công tác Hội nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Hồng Thủy - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Rơ Ông K’Síu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lát phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Rơ Ông K’Síu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lát phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thủy - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Rơ Ông K’Síu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lát đã biểu dương và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực trong công tác hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân xã trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, Chính Quyền và Nhân dân xã thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và xây dựng nông thôn mới hàng năm. Phương hướng cho nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo mong Hội Nông dân xã cần tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; trước hết, mỗi cán bộ hội cần nắm vững định hướng, quan điểm, các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thực tiễn kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn…

Ban chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Với phương châm hành động của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Hội nông dân xã Lát đã bầu Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 03 đồng chí; bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng tiếp tục được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lát nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Phạm Thị Lan - Hội Nông dân huyện Lạc Dương

Lượt xem: 222
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002581033
  • Đang online: 59
  • Trong tuần: 21.401
  • Trong tháng: 36.638
  • Trong năm: 563.946