NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG LẠC DƯƠNG TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA!                                  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Bức tranh kinh tế - xã hội Lạc Dương có nhiều khởi sắc In trang
17/01/2023 09:35 SA

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, giá cả xăng dầu, phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Lạc Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện đã thực sự khởi sắc mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lạc Dương
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lạc Dương

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 14/12/2021 của Huyện ủy Lạc Dương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, có 15/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; 2 nhóm chỉ tiêu đạt một phần kế hoạch (chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm và sử dụng nước sạch). Sản xuất nông nghiệp phục hồi nhanh và phát triển ổn định, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá; du lịch và dịch vụ phục hồi nhanh chóng, lượng khách và doanh thu từ du lịch vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 ước đạt 227,6 tỷ đồng, vượt 32,7% dự toán, trong đó, phần huyện thu đạt 167,6 tỷ đồng, vượt 50,3% dự toán.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Số vụ vi phạm về rừng giảm trên cả ba tiêu chí (về số vụ, diện tích vi phạm và lâm sản thiệt hại) so với cùng kỳ, đặc biệt, tỷ lệ giảm số vụ vi phạm vượt so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 41 vụ vi phạm, giảm 17 vụ so với cùng kỳ (tỷ lệ giảm 29,31%); diện tích rừng thiệt hại 4,8 ha, giảm 0,52 ha so với cùng kỳ (tỷ lệ giảm 9,78%); lâm sản thiệt hại 345,5 m3, giảm 122,5 m3 so với cùng kỳ (tỷ lệ giảm 26,17%); số vụ xác định được đối tượng 36/41 vụ, chiếm tỷ lệ 87,8%.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân; an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm chú trọng. Là địa phương có đông đồng bào DTTS, bằng nhiều giải pháp và sự quan tâm, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cùng với việc chú trọng đầu tư vùng đồng bào DTTS, huyện Lạc Dương đã thực hiện hiệu quả Chương trình Giảm nghèo bền vững lồng ghép với triển khai một số chương trình, dự án đầu tư, chương trình vay vốn ưu đãi… đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất đối với người dân. Năm 2022, số hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 5,8%, giảm 185 hộ (kế hoạch 146 hộ) đạt 126,7%, tỷ lệ giảm chung 2,8%; hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 8,8%, giảm 182 hộ (kế hoạch 146 hộ) đạt 124,7%, tỷ lệ giảm hộ DTTS 3,8%. Trong năm, huyện không có hộ tái nghèo.

Năm 2022, huyện Lạc Dương đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh, với mục tiêu tạo nên môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch, thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền, tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các công ty, doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đó cũng là cơ sở để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương trực tiếp, tức thời, phản ứng kịp thời với các diễn biến của xã hội. Bên cạnh đó, địa phương đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP - trung tâm đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương.

  TẬP TRUNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Theo Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với những kết quả đạt được của năm 2022 sẽ là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển trong năm 2023.

Theo đó, Huyện ủy Lạc Dương đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 05/12/2022 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Địa phương đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nông nghiệp thông minh cũng như Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, công tác giải ngân đầu tư công theo kế hoạch; phối hợp triển khai thực hiện tốt các công trình trọng điểm của huyện và của tỉnh trên địa bàn huyện, nhất là Dự án Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội; làm tốt công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

TUẤN HƯƠNG

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 731
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 004425809
  •  Đang online: 67
  •  Trong tuần: 40.713
  •  Trong tháng: 94.017
  •  Trong năm: 1.029.722